AKB48は11月のアンクッレットを披露。渡辺麻友のうたコン、ラストステージでした。

utc49

utc50

utc51

utc52

utc53

utc54

utc55

utc56

utc57

utc58

utc59

utc60

utc61

utc62

utc63

utc64

utc65

utc66

utc67

utc68

utc69

utc70

utc71

utc72

utc73

utc74

utc75

utc76

utc77

utc78

utc79

utc80

utc81

utc82

utc83

utc84

utc85

utc86

utc87

utc88

utc89

utc90

utc91

utc92

utc93

utc94

utc95

utc96

utc97

utc98

utc99

utc100

utc101

utc102

utc103

utc104

utc105

utc106

utc107

utc108